woensdag 9 oktober 2013

Bureaucratie


UWV                                                                                                                   Datum: 13-01-2013
Kantoor Noord
Brabantseweg 1-2
1500 AA
Postbus 666
‘s Hertogenbosch

Betreft: korten uitkering
Uw referentie: GGBB11RRG

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw schrijven de dato 21-12-2012, waarin u aangeeft dat ik wegens het niet voldoen aan mijn sollicitatieverplichtingen gekort zal worden op mijn maandelijkse uitkering, wil ik graag een en ander toelichten.
 Uiteraard begrijp ik dat er voorwaarden zijn verbonden aan het ontvangen van een bijstandsuitkering. Hier staan verplichtingen tegenover die maandelijks aantoonbaar uitgevoerd moeten worden. Gezien mijn beperkingen is er afgesproken dat ik met enige regelmaat passende vacatures van uw kantoor ontvang, waarin ik uitgenodigd wordt te reageren.
 Met blijdschap heb ik de e-mails van uw kantoor ontvangen met mogelijkheden om mij nuttig te maken op de arbeidsmarkt. De moeite, die u zich troost, om mij van de noodzakelijke informatie te voorzien met als doel weer een nuttige deelnemer van de arbeidsmarkt te worden, waardeer ik zeer. De ontvangen carrièremogelijkheden spraken mij ook zeer aan.
 De functie van orderpicker binnen een distributiecentrum van een grote winkelketen leek mij in het bijzonder een grote uitdaging met mogelijkheden om door te groeien. Dat ik hierop niet gereageerd heb had te maken met het feit dat het centrum niet rolstoelvriendelijk aangelegd is en het besturen van elektrische heftrucks niet haalbaar was in mijn positie. De afstand naar het stuur is te groot en dit kan leiden tot onveilige situaties.
 Gymlerares op een middelbare school onderbouw was helemaal geweldig. Ik ben gek op het omgaan met kinderen en al helemaal in die leeftijdsgroep. Voorwaarde was echter een goede fysieke conditie en beheersing van het plaatselijke dialect. In beide gevallen iets dat een probleem zou worden. Ik ben op dit moment wel gezond, maar oefeningen voordoen gaat lastig worden zonder spierwerking van armen en benen. Omdat mijn tong ook half verlamd is kan ik het dialect wel verstaan, maar antwoord geven wordt moeilijker.
 Dat ik verplichtingen heb is mij duidelijk en vind ik ook heel belangrijk, tenslotte gaat voor niets de zon op. Echter, ik was er van uit gegaan dat u, in bezit zijnde van mijn dossier, begrip zou hebben voor het feit dat ik niet in zou gaan op deze aanbiedingen. Uit de brief begreep ik dat u had moeten informeren en bied ook mijn excuses aan dit nagelaten te hebben.
 Toch wil ik u vragen voor uw begrip en met referentie aan mijn dossier het korten van mijn uitkering achterwege te laten. Er zullen vast nog passende functies binnen de administratieve sector zijn, waar ik met behulp van een aangepaste computer een bijdrage aan de maatschappij kan leveren. Met mijn mond kan ik nog prima de joystick van een computer bedienen en diverse data invoeren. Correspondentie, facturatie of wellicht iets in de grafische sector behoren wat mij betreft zeker tot de mogelijkheden.
 Ik hoop hiermee aangetoond te hebben dat het geen onwil is geweest mijnerzijds, maar dat het een communicatiestoornis betreft. Ik had uiteraard niet vanzelfsprekend er van uit moeten gaan dat u zonder informatie mijnerzijds het uitblijven van solliciteren zou accepteren. Dit zal dan ook niet weer gebeuren. Graag hoor ik van u en hoop op begrip en handhaving van de hoogte van mijn bijstandsuitkering.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Mevr. Z. W. Erk

 
Aan: Z.W. Erk                                                                                                   13-03-2013
Clientnummer: 20.599
Buitenbaan 99
1111 RS Achterwege

referentie: GGBB11RRG/2

Geachte mevrouw Erk,
 Hierbij bevestigen wij ontvangst van uw brief van 13-01-2013, waarin u verzoekt om handhaving van de u toegekende bijstandsuitkering.
 Na intern beraad zijn zien wij geen andere mogelijkheid dan hier afwijzend op te reageren. Uiteraard hebben wij begrip voor uw persoonlijke situatie en zijn op de hoogte van uw dossier. De voorwaarden die behoren bij aanvraag en ontvangst van een bijstandsuitkering zijn echter heel duidelijk en gelden voor iedereen.
 De maandelijkse sollicitatieplicht behoort tot de verantwoordelijkheden van de werknemer van het UWV en dient derhalve op verzoek aangetoond te kunnen worden. In dit geval heeft u twee mogelijkheden gehad en zonder verder bericht nagelaten de benodigde stukken te overhandigen.
 Ons besluit blijft derhalve ongewijzigd en per ommegaande zal ,met terugwerkende kracht vanaf 24-12-2012, de maandelijkse bijdrage verminderd worden met een door ons nader te bepalen percentage. Hier zult u te zijner tijd bericht over ontvangen. Houdt u er ook rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor overige vergoedingen die betrekking hebben op uw handicap. Afhankelijk van het verzoek bestaat de kans dat een aanvraag voor bijzondere bijstand niet volledig of in het geheel niet gehonoreerd zal worden.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Mevr. K. Ort-Zichtig
UWV Kantoor Noord
Brabantseweg 1-2
1500 AA
Postbus 666
‘s Hertogenbosch

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1 opmerking:

  1. GRIJNZZZZZZ>>>>
    Al valt er eigenlijk niets te grijnzen maar het is zo absurd maar waar!! Dit soort situaties bestaan er echt ;-)

    Heerlijk stuk XXX (het geschrevenen dan hè)

    BeantwoordenVerwijderen